Un campus que no s'atura mai

1st Symposium Pediatric Digestive, Pancreatic and Hepatic Complex Disease

Desc fecha
01febr.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

9:00 a 13:30

Localització:

Sala d'actes – planta 10

Àrea General Hospital Universitari Vall d’Hebron

Passeig Vall d’Hebron, 119 – 129

On es troba
Organitza:

Unitat Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Rehabilitació Intestinal Pediàtrica, Departament de Cirurgia

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=144&idioma=es

Aula Vall d'Hebron

Secretària Tècnica activitats formatives externes

Correu electrònic: inscripcionsaulavh@vhebron.net

Tel: 693 78 54 36

Comparteix aquest contingut