Un campus que no s'atura mai

Bona Pràctica Clínica (BPC) en investigació

Desc fecha
17maig
Desc info
Tipus:
Cursos
Localització:

Activitat Online

Organitza:

Dra. Inmaculada Fuentes Camps. 
Directora de Core Facilities de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Servei de Farmacologia Clínica. Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).

Es tracta d'un curs virtual amb vídeos explicatius. Després de la visualització dels continguts teòrics de cada tema, els participants tindran l'oportunitat de realitzar un test d'acte avaluació amb respostes acte explicatives per a garantir l'adquisició dels coneixements del curs. Així mateix, els alumnes podran accedir a informació complementària per a revisar i/o ampliar coneixements i enviar preguntes o dubtes per correu electrònic a través de la plataforma.
Existirà també un fòrum d'interacció amb els tutors i una sessió virtual final per a la presentació de casos pràctics d'aplicació dels principis de BPC i posada en comú de dubtes.
Finalment, es realitzarà un test final de 15 preguntes com a prova d'avaluació.
El contingut virtual del curs s'estima en unes 468 minuts d'estudi per part de l'alumne i la sessió virtual conjunta es realitzarà en 90 minuts de formació.

https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=343&idio...

Comparteix aquest contingut