Un campus que no s'atura mai

Curs neurologia fetal

Curs neurologia fetal
Desc fecha
01març
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

De 8.00 a  17.45h

Localització:

Sala d'actes de la planta 10 Àrea General

Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Passeig Vall Hebron 119 -129

On es troba

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=174&idioma=ca

Aula Vall d'Hebron

Secretaria Tècnica activitats formatives externes

Correu electrònic: inscripcionsaulavh@vhebron.net

Tel: 693 78 54 36

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dra. Paula
Garcia Aguilar
Dra. Carlota
Rodó
Metge/ssa
Medicina Fetal
Investigadora
Medicina Materna i Fetal
Dra. Nerea
Maiz
Descobreix més