Un campus que no s'atura mai

Curs Oxigenació per Membrana Extracorpórea pediàtrica i neonatal 2ª Edició

Desc fecha
22oct.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

8:30h a 19:30h

Localització:

 

Àrea de simulació -5ª planta

Campus Hospital Vall d'Hebron de Barcelona

Hospital de Traumatologia

Passeig Vall d’Hebron, 119 – 129

On es troba
Organitza:

Dr. Joan Balcells Ramírez

 

Aula Vall d´Hebron

Secretaria Tècnica activitats formatives externes

Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net

Tel: 693 78 54 36

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=231&idioma=ca

Comparteix aquest contingut