Un campus que no s'atura mai

Curs oxigenació per membrana extracorpórea pediàtrica i neonatal ECMOPedVH 2018

Desc fecha
26oct.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

9:00 a 17:00

Localització:

Campus Hospital Vall d'Hebron de Barcelona

Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129

On es troba
Organitza:

Secció de Cures Intensives Pediàtriques

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=150&idioma=es

Aula Vall d´Hebron

Secretaria Tècnica activitats formatives externes

Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net Tel: 693 78 54 36

Comparteix aquest contingut