Un campus que no s'atura mai

Curso de Actualització teòric-pràctica en Infecció per VIH -XI edició

Desc fecha
20des.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

de 9:00 a 17:00h

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit a professionals sanitaris amb interès en la infecció pel VIH, metges internistes no experts en VIH, metges d'atenció primària, metges en període de formació, o altres professionals que atenen amb freqüència persones afectes d'infecció per VIH

Localització:

Sala d’actes de l’Àrea General, planta 10. 

On es troba
Organitza:

Dr. Adrià Curran, Dr. Jordi Navarro i Dr. Joaquin Burgos
Servei de Malalties Infeccioses

La infecció per VIH continua sent una patologia prevalent en el nostre entorn. Un adequat control de la infecció per VIH permet que aquests pacients tinguin una bona qualitat de vida. Constantment es produeixen avenços en el control i tractament d’aquesta malaltia per la qual cosa és necessària una contínua actualització.

L’objectiu general del curs és actualitzar els coneixements en relació a la infecció per VIH per tal de millorar l’atenció i el control d’aquests pacients.

 

https://aula.vallhebron.com/?go=info_cursos&curso=326

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Sra. Desideria
Martinez Rascon
Infermer/a
Malalties Infeccioses
Descobreix més