Un campus que no s'atura mai

L'Avaluació en el procés de formació. Com s'han d'avaluar als residents?

Desc fecha
07ag.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

De 09:30h a 13:30h

Localització:

Sala Actes Planta Baixa Hospital General.

On es troba
Organitza:

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Modalitat: Online.

Lloc: Sala actes planta baixa Hospital General

Informació: Secretaria tècnica Aula Tutors Vall d'Hebron. aulatutors@vhebron.net

L’avaluació en el procés de formació. Com s’han d’avaluar als residents?
Justificació
En el context de la formació sanitària especialitzada l’avaluació és una part fonamental del procés formatiu i com a tal s’ha de tenir present des de la planificació inicial del procés.
S’ha de saber què per què i com avaluar. En formació sanitària especialitzada és bàsic fer servir l’avaluació, tant sumativa com formativa.
Aquesta última, ofereix una sèrie de tècniques i processos amb uns avantatges rellevants en la formació dels professionals sanitaris.
Activitat de nivell 1 -Es consideren bàsiques per a l’exercici de les funcions de tutor i/o col·laborador docent i la fase d’acreditació inicial
Objectius
•Identificar en l’actual context de la formació sanitària especialitzada (FSE) els aspectes clau de la normativa de referència relatius a l’avaluació.
•Conèixer i diferenciar les característiques i recursos necessaris per a l’avaluació formativa i la sumativa.
•Practicar habilitats pedagògiques bàsiques per a una correcta avaluació formativa.
Persones destinatàries
Professionals sanitaris que desenvolupin tasques de cap d’estudi, tutoria de residents i col·laboradors docents o que les hagin d’exercir a curt termini.
Continguts
•Sistemes d’avaluació: sumativa i formativa.
•L’avaluació com a punt de partida en la planificació d’un procés formatiu.
•Avaluació formativa: objectius, requeriments, característiques, recursos i eines.
•El llibre del resident.
•Les entrevistes tutor-resident.
Metodologia Aquesta activitat en modalitat semipresencial combina la presentació del marc teòric i els conceptes clau dels continguts a tractar i la proposta de participació i en les pràctiques i realització d’exercicis a proposta del docent, que es desenvoluparan en una sessió presencial i a l’aula virtual. Es proporciona als participants material i bibliografia per al seguiment de l’activitat i assolir els objectius plantejats. Professorat Nivell d’avaluació S’avalua la satisfacció i l’aprenentatge del participant. Places 30 Hores lectives 10, distribuïdes en 4 presencials i 6 a l’aula virtual. Certificació A les persones que assisteixin a la sessió presencial, superin les proves que estableixi el professorat i compleixin amb els requisits de matriculació se’ls emetrà un certificat de participació i aprofitament. Si esteu interessats en aquesta activitat contacteu amb el vostre cap d’estudis Dates i horari Sessió presencial: 15 d’octubre de 2020, de 9.30h a 13.30h. Aula virtual: del 15 d’octubre al 6 de novembre de 2020. Probable canvi de tot el curs a Aula virtual Lloc de realització Sala Actes planta Baixa Hospital General. Hospital Universitari Vall d’Hebron.Informació Secretaria tècnica Aula Tutors Vall d’Hebron. aulatutors@vhebron.net Responsable Mónica Rodríguez Carballeira. Cap d’Estudis de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron Teresa Sánchez Cancio, Departament de Salut Organització Departament de Salut en col·laboració amb l’Hospital Universitari Vall d’Hebron S’ha sol·licitat l’acreditació d’aquesta activitat al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Consulteu la web per conèixer els crèdits obtinguts

Documents vinculats

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira
Directora de Docència
Direcció de Docència