Un campus que no s'atura mai

Modalitats de circulació extracorpórea

Desc fecha
17oct.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

10:00 a 19:00

Localització:

Sala d'actes – planta 5, Àrea General

Hospital Universitari Vall d’Hebron

Passeig Vall d’Hebron, 119 – 129

On es troba
Organitza:

Servei d'Anestesiologia i Reanimació  i Servei de Perfussió

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=134&idioma=es

Aula Vall d´Hebron

Secretaria Tècnica activitats formatives externes

Correu electrònic: inscripcionsaulavh@vhebron.net

Tel: 693 78 54 36

Comparteix aquest contingut