Un campus que no s'atura mai

Rehabilitació respiratòria en el pacient neuromuscular

Desc fecha
17nov.
Desc info
Tipus:
Cursos
Hora:

9:00-15:00

Localització:

Sala d'actes planta 10ª de l'Àrea General

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

Passeig Vall d'Hebron, 119- 129

On es troba
Organitza:

Servei de Medicina Física i Rehabilitació

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=142&idioma=es

 

Aula Vall d'Hebron

Secretària Tècnica activitats formatives externes

Correu electrònic: inscripcionsaulavh@vhebron.net Tel: 693 78 54 36

Comparteix aquest contingut