Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Transplant Center

Transplant Center a Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

Som el primer centre trasplantador de Catalunya i el segon a l’Estat en donació d’òrgans i teixits, un dels pocs que preveu trasplantaments en adult i pediàtric. Amb el projecte de Transplant Center es dota Vall d’Hebron d’un espai des d’on liderar, integrar i optimitzar els processos de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, per a la millora continuada i l’excel·lència professional.

Descripció del projecte

El Transplant Center és un espai comú i conjunt des del qual coordinar i potenciar la pràctica d’excel·lència en l’àmbit de la donació i trasplantament d’òrgans a Vall d’Hebron. El prestigi i potencial que té Vall d’Hebron en matèria de trasplantaments és contrastable, ja que és líder en trasplantaments a Catalunya i és el segon centre a l’Estat en donació i trasplantament d’òrgans i teixits.

El centre incideix en els professionals, en els pacients i en la ciutadania. Per als primers, el centre impulsa l’acció coordinada i el treball conjunt. El projecte s’orienta a la millora constant de la pràctica clínica i en facilita la coordinació, sigui entre els diferents centres i serveis, sigui amb les diverses línies de recerca que ja investiguen i innoven en l’àmbit de la donació i el trasplantament. Possibilita una major orientació a resultats, alhora que ofereix un espai a la docència i la recerca com a instruments per a la millora continuada i l’excel·lència professional. Neix amb l’aspiració d’unir esforços per  ser reconeguts com un centre innovador i de referència en tot tipus de trasplantaments, que ajudi a resoldre els problemes dels pacients i destaqui per la qualitat dels seus serveis i l’excel·lència dels seus professionals.

Un espai des del qual liderar, integrar i optimitzar els processos de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, en el global del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Intenta fer-ho mantenint les màximes garanties de qualitat, seguretat i eficiència, amb l’objectiu d’aconseguir un alt nivell de protecció de la salut (donant-receptor) i una millora de la supervivència i qualitat de vida del pacient que necessita un trasplantament (adult i pediàtric). Alhora, aconseguir-ho a través d’una pràctica clínica integral i multidisciplinària que estigui centrada en el pacient i la seva família.

El projecte també obre un espai per parlar d’aquesta realitat, per visualitzar i normalitzar  les donacions i els trasplantaments. Vall d’Hebron entén i assumeix la responsabilitat de formar professionals i pacients, però sobretot d’informar la ciutadania. Tot i que les xifres de trasplantament a Catalunya són més del doble que la mitjana europea, un de cada set casos de fre en la possibilitat de donació d’òrgans és per negativa familiar. El compromís d’explicar la tasca que es du a terme en aquest àmbit, informant la societat sobre els processos de donació i trasplantaments, ajuda a garantir la sostenibilitat de programes de primera línia com el de Vall d’Hebron. En l’àmbit de la formació professional, la coordinació de trasplantaments fa anys que lidera iniciatives formatives i que se suma a projectes per a l’educació del pacient.

Pensant en el pacient, també l’efecte integrador que el Transplant Center té per als professionals s’ha de visualitzar en el tracte que reben els pacients i la seva experiència en els processos de donació i trasplantaments. 

Vall d’Hebron és el primer centre trasplantador de Catalunya. És el segon centre estatal en donació d’òrgans i teixits, i el primer en donació de teixits a Catalunya. Amb la singularitat que Vall d’Hebron és dels pocs centres que preveu trasplantament en adult i pediàtric. Més de 40 anys d’experiència ens avalen: som centre pioner en trasplantament hepàtic i pulmonar a l’Estat; el nostre programa de trasplantament de pulmó és únic a Catalunya, i líder en resultats a l’Estat espanyol i Europa.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més