Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Xarxes Europees de Coneixement

European Reference Networks a Vall d'Hebron

Vall d’Hebron participa a deu xarxes europees que agrupen centres de referència en malalties minoritàries. Pel nostre alt grau d’especialització som claus en la lluita contra unes malalties que per la seva baixa prevalença, requereixen una concentració particular de recursos i un alt grau de coneixement. Vall d’Hebron, gràcies a l’excel·lència professional, se suma així a un projecte amb voluntat d’internacionalitzar la seva expertesa. 

Descripció del projecte

El fet de participar d’aquestes xarxes de referència europees, conegudes com a ERN per les seves sigles en anglès, permet que els metges i investigadors de Vall d’Hebron puguin intercanviar amb altres centres d’excel·lència europeus informació sobre els pacients de manera anònima, així com els avenços científics relacionats amb les malalties minoritàries. Vall d’Hebron se situa com a centre d’expertesa i excel·lència a nivell internacional en aquest àmbit.

Les ERN són una aposta de la Comissió Europea per unir centres sanitaris amb una alta especialització en determinades malalties minoritàries. Com a tal, actualment el Campus Vall d’Hebron forma part de deu xarxes europees de referència. Som el centre que participa a més xarxes de coneixement de l’Estat, del total de 42 que s’han aconseguit, 10 són a Vall d’Hebron. Aquest fet ens consolida com a centre de referència a nivell europeu en l’atenció i la recerca en malalties minoritàries, amb reconeguda expertesa en oncologia infantil, malalties endocrines rares, immunodeficiències primàries, malalties neuromusculars rares, malalties pediàtriques renals i hepàtiques rares, malalties metabòliques rares hereditàries, malalties pulmonars rares, anèmies rares, malalties cardíaques congènites infantils i anomalies craniofacials rares i otorrinolaringologia.

El fet de formar part d’aquestes xarxes de referència farà augmentar el coneixement dels professionals de Vall d’Hebron, des de la recerca i des de l’assistència, i acabarà traduint-se en una millor assistència per als pacients. Precisament, els pacients són l’origen d’aquesta iniciativa, que ha sorgit de les seves peticions per ser tractats en centres de referència i avançar en la investigació de les seves patologies.

El Campus Vall d’Hebron compta amb més de 100 especialistes dedicats a l’atenció i el seguiment de les malalties minoritàries en adults i infants. En total, s’investiguen prop de 200 malalties rares, de 26 àrees clíniques diferents, i ja s’han realitzat prop de 250 assaigs clínics en aquest àmbit. D’altra banda, des del 2015, l’hospital disposa de la Unitat de Malalties Minoritàries, que ha desenvolupat un model d’atenció integral i multidisciplinària per a aquests pacients. Dins el seu marc, s’estan formant gradualment grups multidisciplinaris per tractar i seguir les anomenades “malalties minoritàries” en els pacients dels quals és necessari un seguiment periòdic per diversos especialistes conjuntament. Un coneixement que, a les ERN, es comparteix en xarxa. 

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo

Vall d'Hebron Institut de Recerca

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més