Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Anatomia Patològica

anatomia patologica a Vall d'Hebron

El Servei d’Anatomia estudia les malalties a partir de l’observació directa al microscopi dels teixits (biòpsies, peces quirúrgiques, autòpsies clíniques) o de fluids corporals (citologies, PAAF), per obtenir els diagnòstics mes precisos que possibiliten el tractament adequat de la malaltia . La nostra missió és ser líders en el diagnòstic integrat més avançat en benefici del pacient.

Informació destacada

La patologia quirúrgica i la citopatologia proporcionen l’eix diagnòstic dels pacients tractats al nostre hospital. Els nostres metges patòlegs estan altament especialitzats en les diverses patologies, són reconeguts internacionalment i són referents en els diversos camps del diagnòstic anatomopatològic. Els nostres professionals formen part de les comissions, els comitès i els equips de maneig clínic de l’Hospital. Disposem d’un ampli ventall de recursos tecnològics, tècniques histoquímiques i immunohistoquímiques, de microscòpia electrònica i de patologia molecular, que permeten completar el diagnòstic morfològic amb dades pronòstiques i amb la detecció de dianes terapèutiques eventuals, que són la base d’una medicina personalitzada. A més a més, al servei realitzem revisió diagnòstica i consultes de segona opinió de mostres d’altres centres.

El volum de mostres que ens arriben és el més important de tots els hospitals públics catalans (més de 90.000 mostres de biòpsia i citologia anuals). Som centre de referència i rebem la patologia més complexa i especialitzada de totes les àrees clíniques i quirúrgiques. Per tant, ens centrem en:

  • Autòpsies: d’adults, pediàtriques i fetals, incloent-hi les de risc especial i en realitzem més de 350 anuals. Som un dels centres amb més experiència en l’estudi autòpsic de malformacions fetals.
  • Biòpsies: realitzem estudi al microscopi tant de mostres de teixit del pacient, per tal d’arribar al diagnòstic de la malaltia, com de peces quirúrgiques, és a dir, òrgans o parts d’òrgan extrets del pacient durant una intervenció quirúrgica, per poder arribar a diagnosticar la malaltia o aportar informació pronòstica. Aquesta informació condicionarà els tractaments posteriors, especialment en els casos de càncer.
  • Biòpsies intraoperatòries: estudi al microscopi de mostres dels pacients quan són al quiròfan. D’aquesta manera, en pocs minuts es fa un diagnòstic ràpid i de qualitat al cirurgià que li permet prendre decisions sobre l’abast de la intervenció que està duent a terme. N’estudiem més de 2.500 mostres intraoperatòries anuals.
  • Citologies: es fan els estudis al microscopi de tot tipus de mostres citològiques del programa de prevenció del càncer de coll d’úter, de líquids serosos, orines, mostres respiratòries o citologies obtingudes per punció-aspiració amb agulla fina, realitzades pel mateix patòleg o per altres professionals.
  • Unitat de Microscòpia Electrònica: es realitzen estudis ultraestructurals en patologia complexa dermatològica, nefrològica i tumoral.
  • Laboratori de Patologia Molecular: hem implementat proves moleculars que realitzem a partir del material de biòpsia o citologia dels pacients, que poden ser diagnòstiques o per a determinar dianes terapèutiques, que aporten informació predictiva de resposta al tractament. En realitzem més de 15.000 determinacions moleculars  anuals, especialment de biomarcadors predictius en càncer de pulmó, còlon, melanoma i mama.

 

Recerca

Liderem i/o participem activament en múltiples projectes d’investigació, tant en col·laboració amb els altres serveis i unitats de recerca hospitalaris com en estudis i assajos clínics multicèntrics nacionals i internacionals.

Comptem amb una unitat bàsica d’investigació al Vall d'Hebron Institut de Recerca on es treballen diverses línies de recerca sobre tot en patologia oncològica. També destaquem la investigació sobre patologia fetal i del desenvolupament.

Disposem d’un Banc de Tumors i Banc de Teixits Fetals, i d’un Banc de Cervells, que formen part del Biobanc Hospital Universitari Vall d'Hebron HUVH.

Gràcies a la disponibilitat d’avançada tecnologia i a l’experiència dels patòlegs en la interpretació de la malaltia als teixits, tenim un paper clau en la recerca traslacional  dels diferents grups de recerca clínica aplicada que es fa a l’Hospital. 

 

Docència

Oferim formació de grau i postgrau amb oportunitats educatives integrals als alumnes de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, pràctiques per a estudiants de biologia i biotecnologia i participem als diferents màsters de la UAB, així com dirigim Tesis Doctorals dins del Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques de la UAB.

També tenim pràctiques d’alumnes de formació professional per a tècnics especialistes en anatomia patològica i citodiagnòstic, procedents de diferents escoles i instituts de Barcelona.

Som una unitat docent acreditada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a la formació especialitzada de 3 residents per any de l’especialitat d’anatomia patològica. La formació té una durada de 4 anys i consisteix en la rotació per les àrees de coneixement específiques de l’especialitat, com la patologia autòpsica, la patologia quirúrgica, la citopatologia i la patologia molecular. Els residents tenen la possibilitat de participar en projectes de recerca, a fi de formar-se, també en aquest àmbit. El Servei promou la seva assistència a congressos i reunions científiques on presentar els resultats d’aquests estudis, i facilita i fomenta la seva participació en publicacions científiques. Es facilita que el resident de 4t any pugui fer una estada formativa de tres mesos a algun servei d’Anatomia Patològica Europeu o Americà líder en alguna de les àrees de coneixement per tal de donar-li una  formació  complementaria  puntera.

Pels professionals del servei organitzem cursos de formació continuada d’actualització en anatomia patològica per suport de innovació a la practica clínica assistencial. Acollim estades formatives de professionals externs nacionals i estrangers especialment en patologia del trasplantament,  patologia  pediàtrica i patologia molecular.

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Inés Mª
de Torres Ramírez
Cap d'Unitat
Anatomia Patològica
Investigadora
Recerca Biomèdica en Urologia
Dra. Irma
Ramos Oliver
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Alexandra
Navarro Jiménez
Dra. Maria Teresa
Salcedo Allende
Metge/ssa
Anatomia Patològica
Dra. Irene
Sansano Valero
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Carolina Paz
Montecino Romanini
Dr. Armando
Reques Llanos
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Elena
Martínez Sáez
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Luisa Sofía
Silva Alcoser
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Carmela
Iglesias Felip
Metge
Anatomia Patològica
Patologia Molecular Translacional
Dra. Ma. Eugenia
Semidey Raven
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Marta
Garrido Pontnou
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Jessica
Camacho Soriano
Metge
Anatomia Patològica
Descobreix més
Històries del campus relacionats