Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

Anestesiologia i reanimació a Vall d'Hebron

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor dona atenció integral perioperatòria als pacients quirúrgics, des de l’arribada a l’hospital fins la tornada a casa. Té una activitat assistencial de més de 30.000 cirurgies anuals.

Informació destacada

Al Servei d’Anestesiologia, la nostra missió és aconseguir una atenció integral perioperatòria, des que el pacient arriba  a la consulta o a l’hospital, durant l’operació i després d’aquesta.

Tenim una plantilla de professionals especialitzats en totes les àrees, imprescindibles per al gran nombre de trasplantaments de tots tipus que es fan al nostre Hospital. Cal esmentar especialment la participació de l’equip d’infermeres amb perfil específic d’anestèsia dintre del Servei, que inicien la seva trajectòria al nostre centre.

El Servei està dividit en quatre grans àrees assistencials i geogràfiques:

  • Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Unitat del Dolor
  • Hospital General
  • Hospital Infantil i Hospital de la Dona
  • Hospital Pere Virgili amb la consulta en preanestèsia via telemàtica (cirurgia major ambulatòria)

 

Al Servei tenim diverses àrees de treball que són el seu motor:  

  • Investigació
  • Formació
  • Simulació
  • Docència

 

Les consultes externes de preoperatoris compten amb la col·laboració de l’atenció primària en processos com ara l’obstetrícia i els gabinets d’endoscòpies. Les àrees d’atenció  preparatòria i postoperatòria són de vital importància per establir un flux adequat de pacients, sobretot en àrees com ara la reanimació.  

Els pacients que atenem a la Unitat del Dolor són, en un gran nombre de casos, reincidents. Això és a causa de les seves característiques i a la dificultat de resoldre la simptomatologia que pateixen. Per això hem establert circuits de resolució i atenció ràpides mitjançant una aplicació mòbil. Els pacients, des de casa seva, ens poden informar del grau i de l’afectació que els hi ocasiona el dolor i així es pot millorar la seva qualitat de vida.

     
Professionals relacionats
Sr. Maria Mercè
Rejón Vallverdú
Infermer/a
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
Sr. Juan Carlos
Segurana Mompel
Sra. Sonia
Alonso Pascual
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
Sr. Lluís
Sans Sastre
Zelador
Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats