Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Cirurgia Oncològica Pediàtrica

Cirurgia Oncològica Pediàtrica Vall Hebron

La cirurgia oncològica pediàtrica és la branca de la cirurgia pediàtrica que es dedica al tractament quirúrgic de les malalties oncohematològiques pediàtriques i les seves complicacions. És un dels pilars del tractament dels tumors sòlids pediàtrics.

Es tracta de malalties que, per la seva gravetat, complexitat i baixa freqüència, requereixen centralitzar-se en hospitals que reuneixin equips multidisciplinaris experimentats, amb la tecnologia i l’experiència necessàries. Moltes vegades, l’especialitat ha evolucionat gràcies als avenços quirúrgics assolits amb els trasplantaments d’òrgan sòlid, la qual cosa ha permès desenvolupar tècniques avançades que, en l’actualitat, fan operables casos d’enorme dificultat. A més, sovint requereix la col·laboració d’altres especialitats pediàtriques d’alta complexitat (cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia del raquis, cirurgia plàstica, etc.).

Vall d’Hebron és l’hospital que concentra l’atenció oncològica més important de Catalunya i és membre de les Xarxes Europees de Referència (ERN) en Càncer Pediàtric “PaedCan”, de la Xarxa de Malalties Hematològiques “EuroBloodNet” i disposa de l’acreditació “JACIE” en trasplantament de progenitors hematopoètics pediàtrics.

Informació destacada

 

Malalties relacionades amb aquesta especialitat

La Unitat tracta tota mena de tumors benignes i malignes, tant viscerals com de parts toves (toràcics i abdominals), amb l’excepció dels tumors del sistema nerviós central, de l’aparell locomotor i cardíacs, que són intervinguts per altres especialitats quirúrgiques del nostre centre. El rang d’edat que cobrim va des del període prenatal (intraúter) fins a l’adolescent, fins i tot l’adult jove (en alguns tipus tumorals).

Tractem, entre d’altres, els tumors sòlids següents:

 • Tumors fetals i neonatals: teratoma sacrococcigeal, neuroblastoma congènit, nefroma mesoblàstic, altres. La col·laboració amb la Unitat de Medicina Fetal ens permet, fins i tot, fer cirurgies intrauterines (cirurgia fetal) o peripart, quan és necessari.
 • Tumors neurogènics: ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, neuroblastoma (CSUR). Cirurgia oberta i mínimament invasiva. Tumors amb factors de risc per imatge (invasió vascular, etc.).
 • Tumors renals: nefroblastoma (Wilms), sarcoma de cèl·lules clares, nefroma mesoblàstic, carcinoma renal, altres. Inclosos casos amb invasió vascular que puguin requerir circulació extracorpòria, tumors bilaterals, tècniques de preservació de teixit renal i cirurgia mínimament invasiva (designat com un dels centres quirúrgics de referència espanyols, i l’únic a Catalunya, de l’actual protocol europeu de tumors renals pediàtrics RTSG-UMBRELLA)
 • Tumors hepàtics: hepatoblastoma, hepatocarcinoma, sarcomes hepàtics, altres (centre de referència espanyol i únic centre a Catalunya dins de la subxarxa de tumors hepàtics de l’ERN "PaedCan"). En coordinació amb la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica Pediàtrica i la Unitat de Trasplantament Hepàtic Pediàtric, d’acord amb les recomanacions internacionals (grup SIOPEL, protocol PHITT). Valoració de trasplantament hepàtic a tumors “irresecables” (els denominats PRETEXT III i IV).
 • Sarcomes de parts toves i sarcomes ossis (CSUR): rabdomiosarcoma, sarcomes no-rabdomiosarcoma, osteosarcoma, sarcoma d’Ewing, altres.

Entre els sarcomes de parts toves, s’inclouen: tumors retroperitoneals, sarcomes de vies biliars, sarcomes de tracte urinari, sarcomes ginecològics, etc. Som un centre de referència espanyol en el tractament de tota mena de sarcomes pediàtrics, i formem part del Subcomitè Quirúrgic de l’EpSSG.

En els sarcomes ossis, tractem tumors de paret toràcica, fins i tot quan hi ha afectació vertebral i del canal medul·lar (en col·laboració amb la Unitat de Raquis), i amb realització de reconstruccions toràciques complexes.

 • Tumors gonadals (ovàrics i testiculars): tumors germinals i tumors no germinals. Cirurgia de preservació de la fertilitat. Cirurgia mínimament invasiva.
 • Tumors mediastínics, abordatge toracoscòpic i obert (toracotomia, esternotomia).
 • Tumors "rars" en pediatria: tumors tiroidals (tiroidectomia profilàctica en síndromes MEN2, carcinoma tiroidal, adenomes tiroidals), tumors suprarenals (adenomes, carcinomes, feocromocitomes), paragangliomes, tumors pulmonars (tumors carcinoides, tumors miofibroblàstics, blastoma pleuropulmonar, altres), etc.
 • Tractament de les metàstasis viscerals: pulmonars, hepàtiques, altres. Abordatge obert i mínimament invasiu.

Quant a les malalties hematològiques, destaca:

 • Tractament de les complicacions quirúrgiques relacionades amb tractaments quimioteràpics, radioteràpics i el trasplantament de progenitors hematopoètics. A més, ressalta, per exemple:
 • Tractament quirúrgic de les micosis pulmonars invasives
 • Tractament de la tiflitis i pneumatosi intestinal
 • Tractament quirúrgic mitjançant esplenectomia (total o parcial) laparoscòpica i de les complicacions derivades de les anèmies hemolítiques, que inclou colecistectomia i la gestió de les complicacions de la via biliar.

Els tumors pediàtrics són molt complexos i poc freqüents. El seu tractament en centres de referència com Vall d’Hebron ofereix les màximes garanties d’èxit. La Unitat de Cirurgia Oncològica és una unitat de referència i alta especialització, que treballa de manera transversal amb el Servei d’Oncohematologia Pediàtrica i altres serveis relacionats, per donar al pacient la màxima qualitat assistencial. Disposem de serveis mèdics, quirúrgics i centrals altament especialitzats en atenció oncològica, que garanteixen una visió integral del procés, i que incorporen tots els aspectes preventius, diagnòstics, terapèutics i de seguiment que aquests pacients necessiten, incloses les teràpies personalitzades o la utilització de plataformes genòmiques. L’Hospital disposa dels últims avenços tecnològics, que ens permeten oferir des de cirurgies mínimament invasives, passant per la robòtica i els tractaments combinats mitjançant radiologia intervencionista, fins a intervencions multidisciplinàries complexes. La posició de l’Hospital Vall d’Hebron com a centre de referència nacional en trasplantament d’òrgan sòlid pediàtric permet la gestió integral de casos en els quals el trasplantament pot ser l’únic tractament curatiu, o part d’aquest (especialment pel que fa a tumors hepàtics i renals).

D’altra banda, la Unitat proporciona també els tractaments quirúrgics necessaris en les malalties hematològiques pediàtriques benignes i malignes, i en els trasplantaments de progenitors hematopoètics, com poden ser les tècniques de preservació de la fertilitat o l’extirpació de la melsa en algunes anèmies.

A més, formem part del Grup de Recerca Translacional del Càncer en la Infància i l’Adolescència del VHIR, una part fonamental de l’equip, que treballa íntimament vinculat a l’assistència, principalment des del Programa de medicina personalitzada en càncer pediàtric. De la mateixa manera, col·laborem amb altres centres de recerca, nacionals i internacionals, així com amb diferents grups col·laboratius internacionals en tumors sòlids pediàtrics, cosa que ens permet estar a l’avantguarda en el tractament quirúrgic del pacient oncohematològic pediàtric.

Participem i/o estem acreditats mitjançant auditories externes, com a Unitat i individualment, a les xarxes nacionals i internacionals següents, les quals garanteixen al pacient l’accessibilitat a la nostra Unitat des de qualsevol punt del sistema sanitari espanyol i europeu:

ERN (Xarxes Europees de Referència)

 • Paed Can (Càncer en el Nen i Adolescent)
 • EuroBloodNet (Malalties Hematològiques Rares)
 • EndoERN (Malalties Endocrines Rares, inclosos els tumors endocrins rars)
 • eUROGEN (Malalties Urogenitals Rares, apartat Tumors Urogenitals Rars)

CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència)

 • Neuroblastoma
 • Sarcomes en la infantesa
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics pediàtrics
 • Trasplantament hepàtic pediàtric
 • Trasplantament renal pediàtric

Contacta amb nosaltres

 • A les nostres consultes situades a la planta semisoterran de l'Hospital Infantil Vall Hebron: Cirurgia Oncològica, els dimarts de 9.00 a 12.00 hores a la porta núm. 11, telèfon +34 934 893 360
 • Per telèfon, trucant a la Secretaria de Sala d’Operacions +34 934 893 142 o a la Secretaria de Planta d’Hospitalització de Cirurgia Pediàtrica +34 934 893 075
 • Al nostre despatx, situat a la 1a planta de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron, planta d’hospitalització de cirurgia pediàtrica +34 934 894 352
 • A través de l’adreça electrònica: gguillen@vhebron.net, sergio.lopez@vhebron.net, jamolino@vhebron.net

 

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Gabriela
Guillén Burrieza
Metge/ssa
Cirurgia Oncològica Pediàtrica
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Dr. Lucas
Moreno
Director clínic
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dra. Elida
Vazquez Mendez
Cap de Servei
Radiologia Pediàtrica
Dr. Francisco Javier
Bueno Recio
Cap de Secció
Cirurgia Pediàtrica
Dra. Itxarone
Bilbao Aguirre
Cap de Secció
Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments
Trasplantaments Digestius
Dra. Cristina
Díaz de Heredia Rubio
Cap de Secció
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Oncologia, Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dr. Ignacio
Delgado Álvarez
Dr. José Miguel
Escudero Fernández
Dr. Luis
Riera Soler
Metge
Radiologia Pediàtrica
Dra. Lorena
Valero Arrese
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Dra. Soledad
Gallego Melcón
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Cap/Responsable
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dra. Maria Jesus
Mañas Garcia
Metge/ssa
Oncologia Radioteràpica
Dr. Pablo
Velasco Puyó
Dr. Ángel
Sánchez-Montañez García-Carpintero
Metge
Radiologia Pediàtrica
Sra. Raquel
Coronado Robles
Infermer/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats