Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Cirurgia Toràcica i de la Via Aèria

Cirurgia toràcica i digestiva pediàtrica a Vall d'Hebrón

La Unitat de Cirurgia Toràcica i de la Via Aèria depèn del Servei de Cirurgia Pediàtrica i destaca en el tractament de les malformacions congènites i pulmonars de la paret toràcica mitjançant l’aplicació de tècniques de cirurgia mínimament invasiva i ortopèdiques en casos seleccionats.

Informació destacada

Des de la nostra unitat coordinem l’equip multidisciplinari de la via aèria pediàtrica. Tenim una gran experiència en el tractament de la infecció per pus acumulat al pulmó (l’empiema parapneumònic complicat). Hem coordinat el primer assaig multicèntric publicat al món, és a dir, amb la participació de diversos centres d’investigació o hospitals i amb pacients assignats a l’atzar, per comparar la videotoracoscòpia amb el tractament amb fàrmacs fibrinolítics.

Els tractaments que oferim són els següents: 

  • Visualització de la tràquea i dels bronquis per broncoscòpia rígida i flexible, tant diagnòstica com terapèutica.
  • Interrupció quirúrgica de las vies del nervi simpàtic que porten a les glàndules sudorípares (Simpatectomia toracoscòpica) en el tractament de la sudoració excessiva a la planta dels peus o a les mans (la hiperhidrosi palmoplantar).
  • Tractament de la síndrome de Poland, que és una malaltia rara i congènita que afecta el desenvolupament muscular.
  • Tractament de l’empiema parapneumònic amb fibrinolítics i/o toracoscòpia, i tractament de les complicacions.
  • Tractament de les malformacions de la paret toràcica: com el pit excavat, malformació en què l’estern s’enfonsa, amb tècnica de Nuss i tècnica de Ravitch, i el pit carinat, l’estern sobresurt, amb tractament ortopèdic i tècnica de Nuss, o altres malformacions de tòrax com l’agenèsia esternal.
  • Tractament del pneumotòrax, incloent-hi la separació (resecció) toracoscòpica de bul·les pulmonars, que són espais al pulmó que contenen aire.
  • Tractament laparoscòpic i toracoscòpic de les hèrnies diafragmàtiques de presentació tardana.
  • Tractament quirúrgic de la patologia pulmonar congènita: MAQ, segrest pulmonar que és quan una part del pulmó està separada per una deformitat congènita, emfisema lobar, quist broncogènic, tècnica oberta o toracoscòpica.
  • Traqueostomia.