Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Laboratoris Clínics

Laboratoris Clínics a Vall d'Hebron

El Servei de Laboratoris Clínics rep cada dia fins a 6.000 peticions, més de 15.000 mostres i es processen fins a 60.000 determinacions. Són els laboratoris més grans de l’Estat espanyol i uns dels més grans d’Europa per volum i complexitat. Disposen de la tecnologia més innovadora, que permet millorar el temps de resposta. Tenen les tècniques diagnòstiques més avançades i un catàleg que comprèn més de 1.000 proves.

Informació destacada

El nostre Servei es caracteritza per l’enorme volum de tècniques que s’hi realitzen, juntament amb el seu grau de terciarisme. Responem a una població de referència d’ aproximadament 1.200.000 habitants, un volum de 6.000 pacients al dia i més de 60.000 determinacions, que sumen més de 16.000.000 a l’any. Treballem entre 15.000 i 18.000 mostres al dia.

Als Laboratoris Clínics disposem d’un catàleg de proves en què s’ofereix una llista descriptiva de totes les proves que s’hi realitzen de manera programada i urgent, el codi Institut Català de Salut (ICS), el preu unitari i el temps de resposta màxim. El 30% del catàleg es du a terme en el Core Lab (un laboratori central automatitzat) amb proves totalment automatitzades i el 70% es fa en àrees especials amb diferents graus de complexitat. 

Els laboratoris s’han dissenyat seguint les últimes tendències d’organització. Ocupen 8.780 m2 de superfície total distribuïda en tres edificis adjacents on es troben els serveis de Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Immunologia, Anatomia Patològica, Genètica i el Core Lab

El Core Lab funciona com a laboratori central i al voltant s’hi estructuren els Laboratoris Clínics. Amb això aconseguim facilitar els fluxos de treball. Al Core Lab hi són presents tots els serveis, excepte Anatomia Patològica. El seu sistema es basa en la creació d’àrees de treball per mostres en què hi ha l’Àrea Automatitzada d’Orines, de Sèrum, d’Hematologia i d’Hemostàsia.

L’Àrea Automatitzada d’Orines és on es processen aquestes mostres, tant quantitativament com qualitativament i, també, se’n fa la selecció automatitzada per a l’urocultiu.

L’Àrea d’Automatització de Sèrum disposa d’un sistema de cadenes d’automatització d’alta capacitat que permeten la realització ràpida de tècniques de bioquímica, immunoquímica i serologia, així com la resolució ràpida de les proves urgents.

L’Àrea d’Automatització d’Hematologia disposa de dues cadenes de processament de gran capacitat, tant de rutina com d’urgències, així com d’un lector automàtic de fórmules i classificadors per a d’altres tècniques que es realitzen amb la mateixa mostra, com ara l’hemoglobina glicosilada, la Velocitat de Sedimentació Globular (VSG), etc.

L’Àrea d’Automatització d’Hemostàsia disposa d’una cadena de treball per al processament de rutina, urgències i proves especials de coagulació.

En el marc de les tendències actuals dels laboratoris, en el nostre projecte de fusió hem escollit un model integrat en un gran laboratori ubicat a l’Hospital per facilitar la relació amb els clínics. Aquest sistema centralitzat d’àrees no analítiques compta amb un facultatiu responsable de: Secretaria, Unitat de Sistemes d’Informació, Preanalítica i Postanalítica, relacions amb l’atenció primària i l’Hospital, que processa 15.000 mostres al dia. Es tracta doncs d’un laboratori central amb una gran automatització i integració d’activitat bioquímica, hematologia, immunologia i serologia. 

Al nostre Servei potenciem la generació del coneixement des de diferents punts, amb un increment de la transversalitat, amb permeabilitat entre serveis, la creació de plataformes transversals per aprofitar recursos tecnològics i coneixements, l’optimització de l’ús de les tecnologies de la informació i la diferenciació entre la gestió de la producció i el valor afegit.

Els Laboratoris estan dotats de la més avançada tecnologia de robotització i sistemes d’informació. En el Laboratori Central s’ha implementat tecnologia d’automatització capdavantera, fet que permet un millor control de les mostres durant tot el procés, un processament més ràpid i un increment de la capacitat de fins a 120.000 resultats diaris. Amb el doble objectiu de millorar el temps de resposta i aconseguir una millor gestió dels pacients. El temps per a les proves és de 30 a 45 minuts. Les proves de pacients urgents estan disponibles en dues hores i per als d’unitats crítiques són tres hores. 

La gran robotització proporciona més seguretat i traçabilitat de les mostres, i ha suposat una important inversió. La unificació de l’activitat de tres laboratoris en un gran laboratori central suposa l’estalvi de diners del contribuent i permet l’aprofitament de les economies d’escala, és a dir, aprofitem el creixement. 

  
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Pilar
Reimundo Díaz -Fierros
Biòloga
Laboratoris Clínics
Sra. Sandra
Prats Vázquez
Administració
Laboratoris Clínics
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats