Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Nefrologia

Nefrologia a Vall d'Hebron

El Servei de Nefrologia ofereix una atenció integral a les persones amb diferents malalties renals. Disposa d’un programa de diàlisi peritoneal i d’un servei d’hemodiàlisi, en què s’apliquen diferents tècniques de depuració sanguínia. El nostre programa de trasplantament és un dels més actius del país.

 

Informació destacada

Al Servei de Nefrologia comptem amb un equip altament qualificat i ben coordinat amb altres serveis de l’Hospital i de l’àmbit de la medicina primària per oferir un abordatge integral dels pacients amb malalties renals, que va des de la prevenció i la detecció precoç fins al tractament de la malaltia renal.   

Atenem anualment 1.000 pacients ingressats, fem 15.000 consultes i disposem d’un programa de diàlisi peritoneal, una unitat d’hemodiàlisi, de tècniques de depuració extracorpòria i durant el darrer any hem portat a terme 130 trasplantaments de ronyó.

Som Centre de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) en malalties glomerulars complexes.

 

Recerca 

La recerca es basa en  el seguiment dels nostres pacients i en l’estudi de mecanismes i marcadors del pronòstic de les diferents malalties renals tal com es reflecteix en diverses publicacions.  El servei participa activament en assajos clínics internacionals.

 

Docència

Inclou la docència de pregrau, de postgrau, la formació de residents de nefrologia i la formació continuada.

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Descobreix més
Històries del campus relacionats