Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Neurofisiologia Clínica

Neurofisiologia clínica a Vall d'Hebron

El Servei de Neurofisiologia Clínica s’ocupa de l’especialitat mèdica que comprèn el conjunt de tècniques per a l’estudi i la valoració de les funcions fisiològiques i patològiques del sistema nerviós central, perifèric i autonòmic. Es basa en el registre directe o indirecte dels fenòmens bioelèctrics i neurobiològics.

Informació destacada

Al nostre Servei tenim una llarga tradició en l’aplicació de tècniques diagnòstiques en els diferents camps de la neurofisiologia, i donem servei a pacients procedents d’un gran nombre d’especialitats mèdiques i quirúrgiques, com són la neurologia, neurocirurgia, traumatologia, rehabilitació, pneumologia, pediatria, medicina interna, otorrinolaringologia, medicina intensiva, oftalmologia, urologia, medicina de família, etc.

La incorporació de noves tècniques de diagnòstic, la seva major complexitat i l’augment de l’àrea de coneixement, ens han portat a una progressiva especialització del Servei en diferents àrees de coneixement:

  • Electroencefalografia, per mesurar l’activitat elèctrica del cervell
  • Electromiografia, per verificar la salut del músculs i dels nervis que els controlen
  • Potencials evocats, tècnica diagnòstica que serveix per explorar les vies nervioses que porten la informació des dels òrgans dels sentits fins al cervell
  • Unitat del Son 

Els principals objectius del Servei són:

  • La participació en el diagnòstic de malalties del sistema nerviós, en què oferim al malalt i al metge sol·licitant les màximes garanties i expertesa en la realització de tècniques diagnòstiques.
  • La garantia que no hi hagi dany funcional de les vies del sistema nerviós en procediments de risc, com pot ser la cirurgia (neurocirurgia, columna vertebral i nervi perifèric).
  • L’augment del coneixement de la fisiopatologia de les malalties del sistema nerviós per poder fer-ne el trasllat a l’àmbit clínic.
  • La participació en la transmissió de coneixements mitjançant la formació de professionals.
 
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Sra. Isabel María
Garlito Pérez
Supervisora d'Infermeria
Neurofisiologia Clínica
  
Històries del campus relacionats