Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Neurologia Pediàtrica

Neurologia Pediàtrica a Vall d'Hebron

Els nostres objectius són millorar la salut i qualitat de vida dels infants amb malalties neurològiques i oferir una atenció integral mitjançant la col·laboració amb equips multidisciplinaris. Gràcies a la implementació de nous procediments diagnòstics i terapèutics, podem avançar en el coneixement de les causes moleculars i el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en malalties neurològiques d’inici precoç.

Informació destacada

A Neurologia Pediàtrica oferim una atenció integral als infants amb malalties neurològiques, des de problemes freqüents com poden ser les cefalees o seguiments neurològics de nadons en risc, fins a malalties complexes, heterogènies i minoritàries de difícil diagnòstic, com ara les malalties neuromusculars, les encefalopaties epilèptiques, les malalties neurometabòliques i les neurodegeneratives, entre d’altres.

La secció desenvolupa una important activitat tant assistencial com de recerca i docent, i participa en xarxes nacionals i internacionals, grups de treball i  diverses associacions de pacients. La secció té l’acreditació com a centre de referència espanyol (CSUR) en atàxies i paraparèsies, malalties neuromusculars i malalties metabòliques i és centre de referència europeu (ERN) en malalties neurològiques rares, malalties neuromusculars i malalties metabòliques.  

Una atenció de qualitat passa per un diagnòstic precoç, uns tractaments adequats i específics per a cada pacient  i un suport als aspectes emocionals i socials de l’infant i del seu entorn. Per portar a terme eficientment aquesta tasca, els equips multidisciplinaris inclouen, a més dels diferents professionals sanitaris (de neuropediatria, pneumologia, rehabilitació, traumatologia, cardiologia, nutrició i gastroenterologia, nefrologia i urologia, entre d’altres), a personal d’infermeria, fisioteràpia, logopèdia i psicologia. Comptem també amb la col·laboració indispensable dels professionals altament qualificats de les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques i Neonatals i d’Urgències per les complicacions que sovint pateixen els pacients amb malalties neurològiques, dels professionals amb elevada experiència en les àrees de la neurorradiologia, neurofisiologia clínica i neuropatologia i de la Unitat de Cures Paliatives.

El treball assistencial es completa amb la participació de tots els membres en diferents sessions clíniques setmanals (sessió clínica general de neurolgia pediàtrica, neurorradiologia i epilèpsia), mensuals (malalties neuromusculars, metabòliques i genètica), així com reunions multidisciplinàries i de comitès destinats a consensuar i optimitzar el seguiment i tractament dels pacients.

En l’àrea de les malalties neurometabòliques, col·laborem en el programa de cribratge neonatal per a la detecció de 23 malalties diferents, el que ha permès augmentar el nostre coneixement en la història natural d’aquestes malalties,  principalment en les malalties lisosomals.

 

Recerca

La recerca tant bàsica com clínica té un pes rellevant en l’activitat de la secció. Els investigadors del grup han constituït el Grup de Recerca de Neurologia Pediàtrica, que desenvolupa la recerca clínica a l’entorn hospitalari i la bàsica, aplicada al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Des del 2009 és el Grup Consolidat de Recerca per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

Docència 

L'activitat docent de la secció inclou la docència de pregrau, postgrau i  la formació continuada de professionals en les diferents àrees de l’especialitat. De forma permanent la secció acull residents de pediatria i neurologia de l’HUVH i d’altres hospitals de Catalunya, la resta de l’Estat i països de la Unió Europea i de Sud-amèrica.

Cal destacar l’organització i direcció d’un programa de màster en Neurologia Pediàtrica de la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels dos únics màsters formatius presencials en la subespecialitat que hi ha a l’Estat.També s’organitza anualment un curs d’actualització en Neurologia Pediàtrica i es participa en la coordinació del màster en recerca Biomèdica Translacional del VHIR.

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. David
Gómez Andrés
Metge/ssa
Neurologia Pediàtrica
 
Històries del campus relacionats