Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Oncologia Mèdica

Oncologia Mèdica a Vall d'Hebron
El Servei d’Oncologia es va establir el 1995 per complir els nous requisits de l’atenció oncològica, com són proporcionar coordinació dels diferents serveis i crear equips d’atenció multidisciplinaris totalment interrelacionats. És un centre model a Europa.

Informació destacada

El nostre Servei, des de la seva creació, ha experimentat un important creixement quantitatiu i qualitatiu en les àrees d’atenció al pacient, ensenyament i perspectiva de la recerca. El càncer cada dia és una malaltia més freqüent, nosaltres fem una assistència d’alta qualitat vinculada a la recerca clínica i translacional, que aplica el coneixement de la investigació bàsica a la prevenció i el tractament dels casos clínics. Això ens permet veure pacients de fora de la nostra àrea de referència per participar en assajos clínics. Som un referent de l’oncologia clínica en tots els àmbits.

Aquestes malalties tenen una complexitat diagnòstica i terapèutica que fa imprescindible l’enfocament multidisciplinari del seu tractament. Per això, des del nostre Servei, permetem i facilitem la incorporació de tècniques i aportacions professionals diverses per abordar tots els aspectes assistencials i integrar-los en el procés d’atenció. D’aquesta manera, millorem el procés assistencial i n’assegurem la qualitat. Exemples d’això son el consell genètic i les clíniques de prevenció d’alt risc de malaltia, entre d’altres enfocaments.

D’acord amb l’anàlisi i la previsió que recull la darrera actualització del Pla de salut de Catalunya i del Pla director d’oncologia, és necessari dur a terme accions prioritàries en el camp de la malaltia oncològica en el nostre país. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron està especialment dotat per afrontar un Pla d’atenció oncològica integral, en què els serveis treballin de manera coordinada. Això és possible per la presència d’uns serveis especialitzats com ara el d’Oncologia Mèdica,Oncologia Radioteràpica, Hematologia Clínica, especialitats quirúrgiques, especialitats mèdiques, Anatomia Patològica, Serveis de Diagnòstic per la Imatge i Atenció Primària. L’expertesa professional i la capacitat de treball en comú són la base per acomplir aquesta missió.

Per això, l’atenció a les persones malaltes oncològiques s’articula mitjançant processos que integren totes les intervencions, amb la seqüència i el període de temps adequat, partint de la visió integral del procés d’atenció. Al Servei incorporem tots els aspectes preventius, diagnòstics, terapèutics i de seguiment que aquests malalts necessiten. 

Fonamentem aquesta atenció oncològica en tres pilars: els nostres professionals, l’equipament i la investigació clínica. Per una banda, garantim l’excel·lència dels professionals del Servei amb programes propis de formació en l’àmbit assistencial de l’Hospital i per les relacions de col·laboració i  formatives amb altres centres de qualitat i prestigi reconeguts. Per l’altra banda, comptem amb equipaments d’alta tecnologia i portem a terme investigació clínica, translacional i bàsica. 

Estem treballant per incorporar l’àmbit d’atenció primària a la xarxa de tractament oncològic de l’Hospital perquè l’enfocament de l’atenció integral en oncologia requereix la incorporació i coordinació amb tots els àmbits assistencials que han d’intervenir en els processos d’atenció als nostres malalts. 

La recerca és, com dèiem, un dels pilars del nostre Servei que està convidat als fòrums internacionals més prestigiosos en què es discuteix sobre la recerca i l’assistència oncològica del futur. Participem en la plataforma sobre el càncer més important d’Europa la Cancer Core Europe, amb només sis serveis europeus més de l’especialitat.

Comptem amb un centre de recerca biomèdica integrat per científics i metges que treballen conjuntament per associar la ciència bàsica amb la investigació clínica: el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). El nostre propòsit principal és promoure i desenvolupar l’excel·lència en la recerca relativa a les malalties oncològiques.

El VHIO també treballa per augmentar les contribucions al desenvolupament de noves teràpies que millorin el tractament del càncer. Altres de les seves fites són la pràctica científica en la clínica en benefici dels pacients oncològics, la recerca científica d’excel·lència en les àrees de recerca bàsica, translacional i clínica, i la cooperació científica entre institucions de recerca nacionals i internacionals d’oncologia. La promoció de totes les activitats relacionades amb la recerca oncològica contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones.

Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
Dr. Joan
Carles Galcerán
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dr. César
Serrano García
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Sr. Lluís
Peña Garcia
Administració
Oncologia Mèdica
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats