Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Oncologia Radioteràpica

Oncologia Radioteràpica a Vall d'Hebron
El Servei d’Oncologia Radioteràpica s’ocupa dels aspectes diagnòstics, clínics i terapèutics del malalt oncològic amb la prioritat d’utilitzar radiacions i teràpies associades. La radioteràpia és una eina fonamental en la cura dels tumors, que pot ser pautada de forma exclusiva o associada a altres tractaments.

Informació destacada

Al Servei d’Oncologia radioteràpica tenim com a objectius contribuir i potenciar tots els aspectes relacionats amb la millora de la prevenció, diagnòstic, tractament, docència i investigació del càncer. Per una banda, integrem i vertebrem els programes assistencials als pacients amb càncer, especialment pel que fa a l’oncologia radioteràpica. El fet de treballar en equips multidisciplinaris millora les taxes de curació dels nostres malalts i ens posiciona com un servei de referència a l’Estat.

Disposem de la tecnologia més avançada dels centres europeus. Tècniques com la radioteràpia guiada per la imatge (IGRT) o la radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) en arc, permeten fer tractaments més precisos, mitjançant l’adaptació de la dosi a la forma del tumor per protegir millor els teixits sans.

Aquests avenços són especialment rellevants per a la radioteràpia pediàtrica, ja que les estratègies de precisió són encara més importants en infants. Tractem el 80% dels nens catalans i casos complexes de tot l’Estat.

En definitiva, el desenvolupament tecnològic ens ha permès millorar tot el procés de planificació i tractament amb radiacions.

El Programa de radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) i el Programa de radiocirurgia/radioteràpia estereotàxica (SRS) els vam iniciar al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital l’any 2008. En una primera fase, la IMRT es va fer servir per al tractament dels tumors de pròstata, i posteriorment per al tractament de càncer de mama, tumors de cap, coll i pediàtrics. En aquests moments també s’utilitza en tumors ginecològics i digestius i estem en condicions d’aplicar-la en tots aquells casos que impliquin una millora significativa en el tractament.

Som el centre català que fa més tractaments amb radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) per a patologia genitourinària, tumors de cap, coll i neoplàsies de mama, on s’ha integrat la tecnologia avançada d’una manera habitual per a l’assistència. 

La nostra vocació per la qualitat i seguretat assistencial ens ha fet ser pioners a establir diverses comissions de control intern, així com a desenvolupar protocols propis per a tractaments controlats amb imatge guiada (IGRT). Som un grup jove i dinàmic que forma part de diverses societats científiques, nacionals i internacionals.

 

Recerca

Tenim grup propi al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). També som part activa de diferents grups de recerca nacionals i internacionals (EORTC, SIOP, GICOR, etc.).
 

Docència

Formem residents de manera continuada ja abans del programa MIR, per això tenim una important experiència en docència específica. Molts residents formats al nostre centre ocupen llocs de responsabilitat relacionats amb el tractament oncològic als principals hospitals de Catalunya i de l’Estat, així com a hospitals de la Unió Europea o de l’Amèrica del Sud.
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dra. Maria Jesus
Mañas Garcia
Metge/ssa
Oncologia Radioteràpica
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats