Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Psiquiatria

Psiquiatria
El Servei de Psiquiatria ofereix una assistència clínica d'alta qualitat als pacients amb problemes de salut mental i addiccions. Aquest servei es complementa amb una tasca docent vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona i uns programes de recerca altament competitius adscrits al Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Informació destacada

Al Servei de Psiquiatria tenim la missió de ser el recurs assistencial hospitalari de referència del sector sanitari Barcelona Nord per a població amb problemes de salut mental i addicions. Oferim un tractament integral i un servei eficaç, efectiu i eficient basat en la qualitat professional del nostre personal, la idoneïtat de les seves instal·lacions i la coordinació integrada amb tots el recursos de salut mental del sector.

Disposem, actualment, de 10 llits dins l'Hospital i, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Hospital Sant Rafael d'una Unitat d'Atenció Integral de Psiquiatria d'Adults (UIPA), de 41 llits per a l'ingrés de pacients psiquiàtrics aguts del sector sanitari Barcelona Nord.

Volem ser referents per al disseny, estudi i recerca de formes més eficaces, efectives i eficients d'abordar les malalties mentals. Desenvolupem un model de tractament de conductes disruptives basat, en primer lloc, en els continus avenços que les neurociències, la psicologia clínica i la psiquiatria aporten al coneixement del funcionalisme del cervell humà i, en segon lloc, en la continuïtat assistencial al llarg de tot el procés terapèutic.

Comptem amb quatre àrees de consultes externes (adults, addiccions, infantil i juvenil i traumatologia) i un dispositiu d'Urgències de Psiquiatria amb 6 boxs dins les Urgències de l'Àrea General de l'Hospital:

 • Secció de Psiquiatria Comunitària
 • Secció de Psiquiatria d’Enllaç i Interconsulta
 • Secció de Psiquiatria Infantil i Juvenil
 • Secció de Conductes Addictives

 

Cartera de serveis

 • Addicions
 • Disfuncions sexuals
 • Fatiga crònica
 • Genètica psiquiàtrica
 • Interconsulta psiquiàtrica hospitalària d'adults i psiquiatria d'enllaç
 • Interconsulta psiquiàtrica hospitalària infantil i juvenil i psiquiatria d'enllaç
 • Violència de gènere
 • Patologia dual
 • Psiquiatria transcultural
 • Suïcidi
 • Tabaquisme
 • Trastorn límit de la personalitat (TLP)
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en adolescents i adults (TDAH)
 • Trastorn per estrès posttraumàtic
 • Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)
 • Tractament de trastorns mentals que requereixen ingrés hospitalari
 • Urgències de Psiquiatria al llarg de la vida 24x7
 • Tractament de trastorns mentals durant l’embaràs i el puerperi
 • Síndrome Alcohol Fetal
 • Trastorns mentals associats a delecció 22q11
 • Autisme
 • Síndrome de Tourette 

 D'altra banda, oferim a més programes suprasectorials per al diagnòstic i tractament dels pacients que no puguin realitzar un tractament adequat per la seva complexitat en el seu propi dispositiu terapèutic de la Xarxa Assistencial de Salut Mental i Addiccions Catalana.

  

Programes intrahospitalaris i sectorials

 • Programa de psiquiatria d'enllaç i interconsulta hospitalària d'adults.
 • Programa de psiquiatria d'enllaç i interconsulta hospitalària infantil i juvenil
 • Programa de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en població infantil i juvenil
 • Programa de drogodependències en el CAS Vall d'Hebron.
 • Programa de disfuncions sexuals
 • Programa d’autisme al llarg de la vida
 • Programa de síndrome de Tourette al llarg de la vida 

 

Programes suprasectorials  

 • Programa de trastorn per dèficit d'atenció en adults
 • Programa de trastorn límit de la personalitat en adolescents i adults
 • Programa de psiquiatria transcultural i immigració al llarg de la vida
 • Programa d'estrès posttraumàtic i victimologia
 • Programa de violència de gènere
 • Programa de reducció de danys i venopunció assistida
 • Programa de tractament del tabaquisme
 • Programa d'atenció psiquiàtrica a l'embaràs i el puerperi
 • Programa de Síndrome alcohol fetal al llarg de la vida
 • Programa de Psiquiatria Genètica
Grups de recerca
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Cap de Secció
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. María Sonsoles
Cepeda Diez
Dra. Natàlia
Calvo Piñero
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Vanesa
Richarte
Sra. Mª Thais
Ballabriga Córdoba
Assistenta Social
Psiquiatria
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Dra. Gemma
Nieva Rifà
Psicòleg/a
Psiquiatria
Dra. Marta
Quesada Franco
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Sra. Helena
Arrogante Pastor
Infermer/a
Psiquiatria
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Notícies i activitats
Descobreix més
Embedded thumbnail for Preguntes freqüents sobre l'ansietat
Preguntes freqüents sobre l'ansietat
Preguntes freqüents sobre l'ansietat
13.03.2019
Històries del campus relacionats