Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Unitat de cures coronàries

Unitat cures coronàries Vall d'Hebron

La UCC és una unitat d’hospitalització dedicada al tractament dels pacients amb malalties cardiovasculars crítiques. Es va crear el 1971 com una unitat medicoquirúrgica, on ingressaven els pacients amb infart agut de miocardi i altres patologies mèdiques cardiovasculars agudes i els que es trobaven en postoperatori de cirurgia cardíaca. L’any 1989 es va dividir en dos, i l’actual és va fer responsable dels pacients amb patologies mèdiques i va passar a formar part del Servei de Cardiologia. La UCC disposa de 10 llits d’hospitalització de crítics i 4 de semicrítics i té una important activitat assistencial, amb un nombre aproximat d’ingressos de 1.000 a l’any. Dues terceres parts dels ingressos són per infart agut de miocardi i la resta per altres síndromes cardiovasculars agudes com insuficiència cardíaca o xoc cardiogènic de causa no isquèmica, aturada cardiorespiratòria recuperada i altres taquiarrítmies o bradiarrítmies greus, síndrome aòrtica aguda, taponament cardíac i després de procediments d’intervencionisme estructural o d’electrofisiologia complexos o complicats.

 

Informació destacada

El fet que Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus sigui un centre de referència per a algunes patologies com les cardiopaties congènites de l’adult o la síndrome aòrtica aguda, fa que el nombre de pacients que ingressen a la Unitat amb aquests diagnòstics sigui relativament elevat. Quant a la gravetat dels pacients, el nombre aproximat d’ingressos anuals després d’una aturada cardiorespiratòria recuperada es de 50-60, i en el moment de l’ingrés entre 65 i 75 pacients presenten xoc cardiogènic i 60-70 estan sota ventilació mecànica invasiva.

 L’equip humà està format actualment per quatre metges cardiòlegs, una supervisora d’infermeria i, per cada torn de treball, sis infermeres, a més del personal auxiliar, zelador i administratiu. Fora de l’horari laboral, i durant les 24 hores els festius i caps de setmana, hi ha un equip de guàrdia amb presència física.

 La UCC està plenament integrada dins del Servei de Cardiologia, un dels més prestigiosos del nostre país, i aprofita aquesta circumstància per a l’enriquiment continu dels seus professionals, que participen a les sessions clíniques diàries i interaccionen amb companys del servei amb una gran experiència dins de les seves àrees de treball. A més, hi ha una intercomunicació fluïda amb professionals d’altres especialitats de l’hospital per garantir la millor atenció als nostres pacients.

 

Equipament i cartera de serveis

 • Registradors d’electrocardiograma
 • Desfibril·ladors, carretons d’aturades equipats
 • Cànules nasals d’alt flux
 • Ventilació mecànica no invasiva i invasiva
 • Inserció de vies venoses centrals i cànules arterials
 • Monitorització hemodinàmica invasiva amb catèter Swan Ganz
 • Monitorització semiinvasiva amb monitors Vigileo i sensors FloTrac
 • Inserció de marcapassos transvenós temporal
 • Ecocardiograma-Doppler amb sonda transtoràcica i transesofàgica
 • Ecografia amb sonda vascular per a punció vascular guiada
 • Pericardiocentesi i drenatge pericardíac
 • Toracocentesi i drenatge pleural
 • Ultrafiltració i hemodiafiltració contínua
 • Baló de contrapulsació intraaòrtica
 • Sistemes d’assistència ventricular de curta durada, IMPELLA CP i ECMO-VA, aquest últim dins del programa multidisciplinari ECMO de l’hospital
 • Sistema intravascular d’hipotèrmia terapèutica
 • Llitera de trasllats amb monitor, desfibril·lador i equipament d’aturades

 

 

Docència

 

 

Recerca

La UCC participa en múltiples estudis i assaigs clínics amb finançament públic competitiu o privat i en lidera una part important. Els últims 5 anys, els seus membres han estat autors o coautors de 80 articles indexats a PubMed, amb un factor d’impacte total de 338. Les principals línies de recerca de la Unitat són:

 • Mecanismes, pronòstic i gestió de la ruptura cardíaca isquèmica i altres complicacions mecàniques de l’infart
 • Paper de l’activació plaquetària i la trombosi microvascular del dany miocardíac després de la isquèmia i la reperfusió i la remodelació ventricular
 • Estratègies d’atenció dels pacients que requereixen anticoagulació crònica i dels que se’ls implanta un stent
 • Estudi de factors de la trombosi i fibrinòlisi en pacients amb síndrome coronària aguda
 • Estudi del paper pronòstic de l’electrocardiograma i marcadors bioquímics a la fase aguda de la cardiopatia isquèmica
 • Estudi dels factors pronòstics després d’una aturada cardiorespiratòria recuperada

 

 

Guies per pacients coronaris:

 

 

Professionals relacionats

Dr. José A. Barrabés Riu, cap de secció

Dra. Rosa-Maria Lidón Corbí, metgessa adjunta

Dra. Antonia Sambola Ayala, metgessa adjunta

Dr. Jordi Bañeras Rius, metge adjunt

Sra. Mercè Andorrà Lòpez, supervisora d’infermeria

  
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Sra. Ariadna
Ruiz Tarancón
Auxiliar d'Hoteleria
Unitat de Cures Coronàries
  
Històries del campus relacionats