Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria

Malalties infeccioses i immunologia pediàtrica a Vall d'Hebron

La Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria és una unitat d’hospitalització dedicada a l’estudi i el tractament d’aquestes malalties en infants i també actua com a consultoria en el diagnosi i control de la infecció complexa de l’immunodeprimit. Es va crear el gener de 1996 per a l’estudi i el tractament de les malalties pediàtriques d’origen infecciós, però amb el temps i l’augment de casos d’infants amb infeccions, per diverses causes, la unitat ha assolit més funcions per fer front els nous reptes.

Informació destacada

A la nostra Unitat tractem els infants amb infeccions i immunodeficiències, una patologia que ha adquirit una destacada importància en els darrers anys. Aquest augment dels casos es deu a diverses raons, com per exemple l’aparició de la sida, l’emergència de patògens quasi oblidats, la importació de malalties d’altres àrees geogràfiques, l’augment d’infeccions oportunistes com a conseqüència de teràpies més agressives i tècniques diagnòstiques més invasores i la presència de nous patrons de resistència microbiana. A això hem d’afegir les importants diferències de l’actuació en l’infant respecte de l’adult. Per això aquesta disciplina està en constant revisió i actualització, i constitueix una especialitat clau en tots els centres hospitalaris.

En el nostre centre, concretament, es va crear el gener de 1996, com una unitat d’hospitalització dedicada a l’estudi i el tractament de les malalties pediàtriques d’origen infecciós i el juny de 2004 va incorporar també l’hospital de dia i la Consulta Externa de VIH i Immunodeficiències Primàries. Un any després, per iniciativa de la direcció del centre, es consolida com una unitat d’infectologia moderna, assolint funcions de consultoria en la diagnosi i el control de la infecció complexa del malalt crític i immunodeprimit i en les diferents especialitats pediàtriques. Posteriorment, incorpora les Consultes Externes de Malalties Infeccioses Comunitàries (agafades fora de l’hospital), Infeccions de Transmissió Vertical (de la mare al fill) i Patologia Importada, com per exemple, les malalties tropicals.

 

Cartera de serveis

 • Servei de consultoria de patologia infecciosa l’infant sa i immunodeprimit

 • Hospitalització de patologia infecciosa i immunodeficiències

 • Consell genètic i estudi de risc d’immunodeficiències

 • Consulta Externa de VIH

 • Consulta Externa d’Infeccions de Transmissió Vertical

 • Consulta Externa de Malalties Infeccioses Comunitàries

 • Consulta Externa d’Immunodeficiències Primàries (IDP)

 • Consulta Externa de Malalties Importades

 • Consultes d’alta resolució

 • Consultes de segona opinió

 • Consultes interhospitalàries

 • Consultoria telemàtica

 • Programa No estic sol

 • Atenció psicosocial especialitzada

 

Docència

 • Formació pregrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • Programa de formació de residents

 • Sessions docents mensuals amb deu centres hospitalaris, mitjançant telemedicina

 • Sessions clíniques bisetmanals: dimarts, a les 15.00 h; dijous, a les 08.15 h

 • Cursos anuals de formació continuada: curs d’infectologia pediàtrica i curs nacional d’IFI

 • Màster d’infectologia pediàtrica per la UAB.

 • Protocols i sessions

 

Recerca

La Unitat participa en múltiples estudis i assaigs clínics, liderant-ne una part important. Disposa del grup de recerca d’Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit. Les principals línies d’investigació de la Unitat són:

 • Seguretat, eficàcia i tolerància d’antiinfecciosos

 • Estudi epidemiològic familiar de les IDP

 • Transmissió vertical del VIH, Chagas i HTLV

 • Evolució de la infecció C/N per CGP i “Candida”

 • Infecció oculta pel virus de l’hepatitis B (VHB) en pacients immunodeprimits

 • Factors de risc d’hospitalització per grip A (H1N1)
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Pere
Soler Palacín
Responsable/Coordinador
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Susana
Melendo Pérez
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Antoni
Soriano Arandes
Dra. Marie Antoinette
Frick
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. María
Espiau Guarner
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Jacques
Rivière
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Natalia Ana
Mendoza Palomar
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Saida
Ridao Manonellas
Infermer/a
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Sònia
Rodríguez Tello
Sra. Clàudia
Broto Cortés
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Míriam
González
Project Manager
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dra. Andrea
Martín Nalda
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Jorgina
Vila Soler
Investigador
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Laura
López Seguer
Psicòleg/a
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats