Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Unitat d'ecocardiografia i imatge cardíaca

ecocardiograma Vall d'Hebron

La unitat d'ecocardiografia i imatge cardíaca és una unitat del Servei de Cardiologia dedicada a la realització de proves d'imatge no invasives necessàries per al diagnòstic de les diferents cardiopaties. Aquestes proves es fan tant als pacients ingressats com en l'àmbit ambulatori, donant servei no només al Servei de Cardiologia sinó també a totes les especialitats de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària.
En els últims anys ha augmentat les patologies que es beneficien d'una valoració cardiologia i les tècniques utilitzades en el diagnòstic, pel que en aquest moment, la unitat d'ecocardiografia i imatge cardíaca consta d'un laboratori d'ecocardiografia avançada 2D i 3D, ressonància magnètica cardíaca, tomografia computeritzada i tècniques de medicina nuclear com l'SPECT i el PET. En essència, la unitat d'ecocardiografia i tècniques d'imatge és una unitat multidisciplinari, centrada en el diagnòstic cardiològic de cada individu.

Informació destacada

La nostra unitat es realitzen proves per diagnosticar les diferents malalties cardíaques. Aquestes han adquirit una importància destacada als últims anys, degut principalment a l'augment de l'esperança de vida de la població. L'augment de les proves cardiològiques es deu a vàries raons: la malaltia cardiovascular afecta a pacients amb edat més amplia gràcies a la millora en els tractaments cardiològics que ha comportat un augment l'esperança de vida en els pacients cardiològics, així com la utilització de les proves d'imatge cardíaca per altres especialitats com la neurologia, pneumologia, medicina interna o des d'atenció primària. A més, les tècniques d'imatge cardíaca estan en constant evolució i actualització, i ha esdevingut una especialitat bàsica en el funcionament hospitalari.

 

Cartera de Serveis:

- Laboratori de ecocardiografia: realizació de ecocardiograma transtoràcic (ecocardiogramam trodomensional y herramientas de strain 2D) , ecocardiograma transesofàgic (ecocardiografia tridimensional) i ecocardiograma d’estrés (d’exercici o farmacològic).

- Guia amb ecocardiografia transesofàgica de cirurgia cardíaca valvular o intervencionisme estructural.

- Resonancia magnetica cardiaca basal i d’estrés, tomografía cardiaca i de coronaries, angio-tomografia cardiaca i de grans vasos. Unitat multidisciplinària am el Servei de Radiologia

- Tomografia computeritzada amb emissió de fotó simple (SPECT) i tomografia amb emissió de positrons (PET-TC). Unitat multidisciplinària am el servei de Medicina Nuclear  

 

Docència:

- Curs anual de formació en ecocardiografia avançada per cardiòlegs. Jornades de multimodaliat en imatge cardíaca.

- Curs anual de formació bàsica en ecocardiografia per no cardiòlegs, i avançat per anestesia i medicina intensiva.

- Formació de pre-grau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

- Programa de formació de residents

- Programa de formació de enginyeria biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

- Sessions clíniques semanals

- Sessions de cardiogenètica bimensuals

- Sessions de la unitat d’aorta mensuals.

- Dos cursos anuals de formació en ecocardiografia bàsica i avançada per cardiòlegs i no cardiòlegs.

 

Recerca

La unitat d’ecocardiografia i imatge cardíaca participa en múltiples estudis i assaig clínics , liderant-ne una part important. Disposa de un grup de recerca en patologia aòrtica adquirida i familiar. Les principals línies d’investigació de la Unitat són:

- Patologia aòrtica familiar (genètica o no). Unitat de la síndrome de Marfan i malalties associades.

- Síndrome aòrtic /diagnòstic, maneig i seguiment)

- Vàlvula aòrtica bicúspide (Disfunció valvular i dilatació d´ aorta)

- Estenosis aòrtica . Severitat, aspectes complexos i maneig

- Aplicacions de la imatge a la endocarditis infecciosa i a la font embolica.

- Miocardiopaties. Dels aspectes genètics a  la caracterització fenotípica i al tractament.

- Imatge multi modalitat de la ecocardiografia al TC i RM. Grup emergent en el coneixermrnt del 4D-flow a la RM d´aorta.

 

Unitat docent: Cardiologia

 

Professionals relacionats: Dr. Artur Evangelista Masip, Dr. Jose F. Rodríguez Palomares Dra. Teresa González Alujas, , Dr. Hug Cuéllar Calabria,  Dra. Gisela Teixidó Tura, Dr. Albert Roque, Dra. Laura Gutiérrez, Dra. Laura Galian Gay, Dr. Santi Aguadé Bruix

 

  
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
    
Històries del campus relacionats