Recorre el Campus a través de les imatges

Coronavirus SARS-CoV-2 i gent gran: afectació i mesures de prevenció

18.03.2020

Descripció

Les persones d’edat avançada, en cas de contraure el coronavirus SARS-CoV-2 i desenvolupar la malaltia COVID-19, presenten un risc major de complicacions greus, especialment les majors de 80 anys.

Per aquest motiu, és imprescindible que segueixin mesures preventives estrictes amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi. 

Elements relacionats