Del laboratoria l'hospital

Bioquímica Clínica

La innovació tècnica és l’eix principal de les investigacions que realitza el grup de Bioquímica Clínica.

Informació destacada

El grup de recerca de Bioquímica Clínica basa la seva investigació en tres grans nuclis de treball:

  • Laboratori core.
  • Plataforma de cromatografia-espectrometria de masses. 
  • Plataforma molecular.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats