Del laboratoria l'hospital

Càncer de mama i melanoma

Grup de càncer de mama i melanoma a Vall d'Hebron

El grup de càncer de mama i melanoma treballa per l’optimització del tractament del càncer de mama mitjançant la incorporació de nous fàrmacs dirigits a dianes biològiques. També per optimitzar el tractament multidisciplinari en pacients amb càncer de mama de fase I-III amb la incorporació d'estudis amb objectius translacionals. Per això, participa en el desenvolupament de nous fàrmacs de quimioteràpia i treballa amb la incorporació de les plataformes de proteòmica i genòmica, i de les plataformes de cèl·lules tumorals circulants en els estudis de càncer de mama.

Informació destacada

Entre els objectius actuals del grup hi ha la posada en pràctica de la seqüenciació de tumors en pacients amb càncer de mama. L’estudi de l'eficàcia dels inhibidors de la via PI3K/mTOR i la seva relació amb l'estat mutacional, així com la continuació de la recerca sobre els factors que intervenen en la resistència als tractaments anti-HER2 i les estratègies destinades a revertir-los.

També estudiem l'eficàcia dels inhibidors PARP en el càncer de mama i investiguem la implementació d'estratègies terapèutiques i assajos clínics diferenciats per subtipus tumoral.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Sra. María Isabel
Martínez Yepes
Gestor de dades
Grup de càncer de mama i melanoma
Sr. David
Alvarez Guardia
Gestor de dades
Grup de càncer de mama i melanoma
Dra. Angela
Quintana Vega
Investigador Translacional
Grup de càncer de mama i melanoma