Del laboratoria l'hospital

Cèl·lules mare i càncer

Grup de cèl·lules mare i càncer a Vall d'Hebron

El grup està centrat a desenvolupar fàrmacs de molècula petita que inhibeixin les dianes moleculars clau per a la supervivència de les cèl·lules mare canceroses (CMC) latents. Estudiar com alguns factors epigenètics imposen les propietats troncals latents en poblacions menors de CMC en tumors sòlids. Igualment, avaluar l'eficàcia de tractaments combinats raonables nous amb inhibidors Wnt / beta - catenina en el càncer de còlon, i ser capaços d’identificar els determinants moleculars de sensibilitat als inhibidors Wnt / beta - catenina terapèutics.

Informació destacada

Les línies estratègiques de treball del grup són la descripció dels mecanismes moleculars clau responsables de l'autorenovació de les cèl·lules mare en el càncer de còlon (CoCSC); la identificació de les principals molècules responsables del desenvolupament de metàstasi en el càncer de còlon. Així com la determinació de la importància dels nous factors de transcripció com a efectors nuclears del senyal Wnt/betacatenina en el càncer de còlon.

Treballa per provar l'eficàcia dels fàrmacs coneguts i el nous per a CoCSC, amb especial atenció als mecanismes moleculars implicats en la resistència a la quimio i la metàstasi.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats