Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Direccionament i alliberament farmacològic

CIBBIM-Nanomedicina. Direccionament  i alliberament farmacològic

El grup treballa en solucions basades en nanotecnologia, especialment en els àmbits de l’oncologia i les malalties rares. En aquest camp, busca noves teràpies de direccionalment i alliberament farmacològic, així com nous sistemes de diagnòstic.

Informació destacada

El grup de Direccionament i Alliberament Farmacològic centra la recerca en noves aplicacions basades en la nanotecnologia per desenvolupar teràpies d’alliberament farmacològic innovadores, i sistemes diagnòstics per proporcionar solucions a necessitats mèdiques en l’àmbit de l’oncologia i les malalties minoritàries. Dissenya, desenvolupa i optimitza el sistema nanotecnològic per a diferents indicacions. L’objectiu final és traslladar aquests coneixements biomèdica de la manera més ràpida i eficient a la pràctica clínica.

Concretament, utilitza models in vitro i in vivo, fets a mida i basats en la imatge (models bioluminescents i fluorescents) per identificar noves dianes terapèutiques i per abordar la validació preclínica de nanoconjugats terapèutics i biosensors. Amb un estudi individualitzat dels casos, es combina la recerca bàsica amb la translacional, fent confluir la base molecular i cel·lular de la malaltia amb estudis previs, que permet dissenyar les noves teràpies i estratègies diagnòstiques. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

 
Unitats docents