Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Fisiopatologia renal

CIBBIM-Nanomedicina. Fisiopatologia renal a Vall d'Hebron Institut de Recerca

Un dels focus principals del nostre laboratori és la recerca del rol dels andrògens en la fisiopatologia renal, així com la detecció precoç de biomarcadors específics i sensibles per a la disfunció renal. El grup compta amb la participació de les unitats de Nefrologia i Nefrologia Pediàtrica a l’Hospital.

Informació destacada

El grup treballa en la comprensió dels mecanismes que intervenen el la fisiopatologia renal, una de les línies principals és el rol que hi tenen els andrògens. Una altra part important dels esforços del grup es dedica detecció precoç de biomarcadors per a la disfunció renal, amb anàlisis proteòmics d’alt rendiment en mostres de sang i orina de pacients trasplantats sota diferents règims d’immunosupressors. La relació amb nefròlegs, uròlegs i patòlegs de la institució promou col·laboracions amb l’objectiu d’identificar biomarcadors potencials i dianes terapèutiques que puguin ser útils en futures intervencions clíniques.

A nivell pediàtric, s’investiga en malalties renals hereditàries, síndrome urèmica hemolítica, glomuroesclerosi focal i segmental, diàlisi pediàtrica, trasplantament renal pediàtric, i malalties renals cròniques en infants i adolescents. En adults, el grup treballa sobre càncer i trasplantament renal.

També es treballa en la possibilitat de l’ús de sensors per a detecció de biomarcadors i nanoconjugats per l’alliberament farmacològic obren noves perspectives per al seguiment de pacients i teràpia dirigida.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
 
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més