Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Nanopartícules farmacocinètiques

Nanopartícules farmacocinètiques a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de disseny i farmacodinàmica de les nanopartícules se centra en la síntesi, caracterització i aplicacions de l’enginyeria inorgànica de nanopartícules en el camp de la medicina. L’objectiu del grup és dissenyar nanopartícules que puguin interactuar amb sistemes biològics d’una manera concreta. El grup està liderat pel Prof. Víctor Puntes, professor d’investigació ICREA.

Informació destacada

Amb un interès especial en la producció de recerca fonamental alhora que aplicada, el grup treballa en el disseny de nanopartícules amb aplicació a l’àmbit de la medicina. Alhora, la recerca que desenvolupen posa especial èmfasi en la seguretat, viabilitat, ampliació, aplicabilitat, i altres aspectes relacionats amb l’enginyeria de nanopartícules.

Ja que gran part d’aquesta recerca demana un alt grau d’expertesa multidisciplinària, l’equip manté diversos lligams de col·laboració amb biòlegs, immunòlegs, oncòlegs, físics, ambientalistes i altres, arreu d’Europa, així com dels Estats Units. La feina del grup ha donat per resultat diverses patents en el camp de la medicina i la biotecnologia, així com la creació de diverses spin offs com Nanotargeting i Applied Nanoparticles.

Entra a la pàgina del grup de recerca

    
Notícies i activitats