Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Noves tecnologies i microcirurgia craniofacial

CIBBIM-Nanomedicina. Noves tecnologies i microcirurgia craniofacial

L’objectiu del grup se centra en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies d’imatge, assistència en cirurgia per computador, planificació virtual, navegació en el seu àmbit de cirurgia. 

Informació destacada

Aquest grup també investiga noves tècniques i dispositius, i l’aplicació de cirurgia robòtica, juntament amb el desenvolupament de la microcirurgia com a tècnica reconstructora en cirurgia craniofacial.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Juan Antonio
Hueto Madrid
Coordinador Mèdic
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial