Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Recerca biomèdica en tumors digestius

Recerca Biomèdica en Tumors Digestius a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El principal interès del nostre laboratori és l’estudi d’esdeveniments moleculars subjacents al procés oncogènic en els tumors de l’aparell digestiu, especialment en el càncer colorectal

Informació destacada

Centrats en els tumors de l’aparell digestiu, el grup treballa en eines de diagnòstic i prognosi en aquest tipus d’afectacions, per un apropar-se a un tractament precoç i més efectiu. De la mateixa manera, n’estudia les causes genètiques i epigenètiques i alguns dels mecanismes que es donen a nivell tumoral, per tal d’assolir un major coneixement de les particularitats d’aquest tipus de càncer. En definitiva, guanyar un major i més profund coneixement dels mecanismes moleculars responsables del procés tumoral, que en permetin millorar el diagnòstic i tractament.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
 
Malalties relacionades
Notícies i activitats