Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Regulació immunològica i immunoteràpia

CIBBIM-Nanomedicina. Regulació immunològica i immunoteràpia

El grup se centra en la caracterització molecular i funcional de diverses famílies d’immunoreceptors. Per aplicar els resultats d’aquest coneixement, les línies de recerca es dediquen a avaluar el possible rol d’alguns d’aquests receptors com a marcadors diagnòstics i com a dianes per a diverses patologies, incloent-hi el càncer, danys aguts en el sistema nerviós i diabetis. 

Informació destacada

Aquest grup també treballa per modular la funció d’alguns d’aquests receptors per augmentar el temps de circulació de nanopartícules específiques i vesícules utilitzades com a eines terapèutiques o bé diagnòstiques.

Entra a la pàgina del grup de recerca