Del laboratoria l'hospital

CIBBIM-Nanomedicina. Teràpia reparadora del cor

CIBBIM-Nanomedicina. Teràpia reparadora del cor a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’objectiu principal del grup és el disseny de nous enfocaments terapèutics per reduir les lesions miocardíaques per isquèmia o reperfusió, i caracteritzar-ne la susceptibilitat de lesió. 

Informació destacada

Aquest grup també investiga nous mecanismes per reparar el miocardi malmès, via diferenciació, proliferació i autoguiatge i n’estudia la resposta a intervencions protectores. Així mateix, treballa amb l’ús de les cèl·lules mare i factors de creixement per facilitar la reparació del miocardi.

Entra a la pàgina del grup de recerca