Del laboratoria l'hospital

Desenvolupament clínic precoç de fàrmacs

Grup de desenvolupament clínic precoç de fàrmacs a Vall d'Hebron

Els projectes del grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs se centren en el desenvolupament de tractaments dirigits, l’impuls del desenvolupament de nous fàrmacs i la realització d’assaigs per a aquests. Tot connectant la recerca preclínica i clínica, en col·laboració amb diferents socis.

Informació destacada

El grup de desenvolupament clínic precoç de fàrmacs impulsa el desenvolupament primerenc de fàrmacs i la investigació translacional mitjançant l'avaluació i el tractament dels pacients en assajos de fase I. Treballa en assaigs preliminars en tractaments dirigits destinats a la senyalització cel·lular i les cèl·lules mare del càncer. També està desenvolupant els primers assaigs clínics en humans amb tractaments dirigits, combinacions racionals de tractaments selectius, assaigs basats en biomarcadors i assajos en poblacions seleccionades molecularment.

Un dels punts de treball del grup és connectar la recerca clínica amb les diferents àrees estudiades pels grups de recerca del VHIO, seguint un model translacional, que connecta la biologia molecular i els millors models tumorals amb la farmacologia i la recerca clínica més innovadora. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Isabel
Cidoncha Muñoz
Cap d'Unitat
Recerca clínica, Grup de desenvolupament clínic precoç de fàrmacs