Del laboratoria l'hospital

Desenvolupament i Regeneració Neuronal

Desenvolupament i Regeneració Neuronal a Vall d'Hebron Institut de Recerca

La recerca del grup se centra en la identificació de nous gens involucrats en els processos de desenvolupament del cervell, un procés complex i que implica diversos passos seqüencials. També tots aquells aspectes relacionats amb la regeneració del cervell adult i la plasticitat neuronal, en relació a trastorns que afecten l’aprenentatge i la memòria.

Informació destacada

És conegut que el cervell adult no es regenera, ni després de lesions, ni en processos de molt cel·lular associats a malaltia. Per això estudiem els mecanismes que regulen el normal desenvolupament i creixement del sistema nerviós, perquè són essencials per explicar la manca de reparació espontània al cervell en el teixit adult, alhora que ens permet dissenyar noves aproximacions de regeneració per reparar lesions cerebrals.

Un segon objectiu del nostre laboratori és comprendre com els gens clau de desenvolupament juguen un paper fonamental en la plasticitat neuronal del cervell adult, que és crucial en funcions neuronals complexes, com per exemple l’aprenentatge i la memòria. Treballen també per comprendre com aquests gens contribueixen a les malalties que afecten aquests aspectes, i si el modelatge de gens de desenvolupament en el cervell adult pot apaivagar aquests trastorns neuronals.

Entra a la pàgina del grup de recerca