Del laboratoria l'hospital

Enginyeria tissular musculoesquelètica

Enginyeria tissular musculoesquelètica a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup investiga el desenvolupament de teràpies cel·lulars avançades i la tecnologia de constructes biològics per integrar-los de manera òptima en tractaments clínics regeneratius. 

Informació destacada

L’equip d'aquest grup de recerca està format per investigadors clínics, que treballen en col·laboració amb biòlegs, enginyers, veterinaris i empreses multinacionals líders en el desenvolupament de productes ortopèdics, amb un enfocament multidisciplinari de l’enginyeria tissular.

Les línies de recerca se centren en la regeneració òssia, la regeneració de teixits tous, i la planificació i impressió 3D en oncologia ortopèdica. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents