Del laboratoria l'hospital

Expressió gènica i càncer

Grup d'expressió gènica i càncer a Vall d'Hebron

El grup d’expressió gènica i càncer centra la seva recerca a identificar agents terapèutics contra tumors cerebrals i també a identificar biomarcadors nous per predir respostes a teràpies.

Informació destacada

Amb l’estudi de l'heterogeneïtat intratumoral, treballem per aconseguir una millor comprensió dels mecanismes moleculars implicats en les cèl·lules d'iniciació del càncer/mare cèl·lules. Desenvolupar mètodes per al diagnòstic molecular no invasiu a través de l'estudi de biomarcadors circulants, i generar models de tumors cerebrals en ratolí derivats de pacients. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents