Del laboratoria l'hospital

Factors del creixement

Grup de factors del creixement a Vall d'Hebron

Els objectius actuals del grup se centren a desenvolupar anticossos biespecífics nous per reclutar limfòcits citotòxics en càncer de mama i desenvolupar models murins per avaluar els tractaments immunitaris. Dissenyar noves estratègies per modular el fenotip secretor de les cèl·lules senescents, identificar biomarcadors de resposta i mecanismes de resistència contra la inhibició de Mek en el càncer pancreàtic.

Informació destacada

Desenvolupen estratègies terapèutiques innovadores per tractar els tumors HER2 positius i identificar mecanismes de resistència als tractaments actuals. Tot treballant en la caracterització de la funció de la senescència prematura en la progressió i el tractament del càncer de mama, i l’estudi de la implicació del sistema immunitari en la progressió del càncer.

Entre altres objectius estratègics, hi ha l’avaluació de l'activitat d'estratègies terapèutiques innovadores en els nostres conjunts de xenoempelts derivats de pacients de mama i pàncrees. I el desenvolupament continuat d'un programa d'investigació del càncer pancreàtic en estreta col·laboració amb el programa d'investigació clínica de l’Institut d'Oncologia Vall d'Hebron (VHIO), dirigit per Josep Tabernero. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats