Del laboratoria l'hospital

Genòmica del càncer

Grup de genòmica del càncer a Vall d'Hebron

El grup de Genòmica del Càncer es dedica a la determinació de mutacions somàtiques en genomes dels tumors per a estratificar els pacients que puguin participar en assaigs clínics. 

Informació destacada

El grup de genòmica del càncer també s'encarrega de la identificació de mutacions somàtiques implicades en els mecanismes de sensibilitat o resistència als inhibidors de PI3K en càncers de mama i gliomes. Treballa en estreta col·laboració amb serveis de genòmica per als investigadors bàsics i clínics del VHIO.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats