Del laboratoria l'hospital

Imatge Mèdica Molecular

Imatge Mèdica Molecular a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’existència d’una unitat d’imatge translacional és clau per una recerca orientada al tractament personalitzat dels pacients. El grup de recerca d’Imatge Mèdica Molecular uneix professionals de la radiologia i la medicina nuclear de l’hospital. 

Informació destacada

El grup està format per metges especialistes en imatge molecular, químics i farmacèutics especialistes en síntesi de traçadors, i enginyers biomèdics i físics especialistes en tractament d’imatges i equips de tomografia.

Amb aquest equip multidisciplinari, i sobre la base de la imatge mèdica, el grup treballa en tres línies de recerca diferenciades. Per una banda, se centra en la identificació de nous marcatges i traçadors, en relació directa amb assaigs clínics. Una segona línia es dedica als diversos aspectes de la imatge mèdica, des de la medicina nuclear i la radiologia, com són la captació, valoració i avaluació clínica i preclínica d’imatges mèdiques. Finalment, una línia es dedica a la investigació de diferents patologies a partir de l’ús de les imatges adquirides utilitzant diverses tècniques, per al posterior estudi i processat, amb l’ajuda d’eines de processament d’imatge i programari estadístic específic. Per la naturalesa dels seus projectes, el grup treballa de manera transversal en col·laboració amb altres equips del Campus. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

 

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats