Del laboratoria l'hospital

Malalties hepàtiques

Malalties Hepàtiques a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup està dedicat a l’estudi de la patologia hepàtica, des de la vessant de la recerca bàsica i la clínica. Les seves línies de recerca es poden separar en dos grans grups: les dedicades a les hepatitis virals i les enfocades a la cirrosi hepàtica i les seves complicacions, incloent-hi el trasplantament hepàtic.

Informació destacada

En la recerca dedicada a les hepatitis virals, el grup en cobreix aspectes etiològics, epidemiològics, patogènics i terapèutics. Entre les línies específiques, treballen en la biologia molecular, resposta immune i tractament de l’Hepatitis C i l’Hepatitis B, en base a la seva variabilitat genòmica i resistències.

En l’altre gran focus del grup, estudien la cirrosi hepàtica i patologies que se’n deriven, com la hipertensió portal, encefalopatia hepàticacarcinoma hepatocel·lular, insuficiència hepàtica, a més d’aspectes relacionats amb el trasplantament hepàtic.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats