Del laboratoria l'hospital

Malalties sistèmiques

Malalties Sistèmiques a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de malalties autoimmunitàries sistèmiques fa recerca translacional basada en una sèrie del voltant de 300 pacients amb aquestes patologies.

Informació destacada

El grup de recerca en malalties sistèmiques estudia pacients amb lupus eritomatós sistèmic, síndrome antifosfolipídica, esclerosi sistèmica, vasculitis, dermatomiïtis, síndrome de Sjörgen o síndromes autoinflamatòries. La recerca s’orienta a estudiar la patogènia, l’expressió biològica i clínica, la morbimortalitat i l’anàlisi de la resposta dels pacients als tractaments farmacològics. L’objectiu final és la millora diagnòstica, de seguiment clínic i prognosi dels pacients.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Josep
Ordi Ros
Malalties Sistèmiques
Dr. Moisés
Labrador Horrillo
Dra. Josefina
Cortés Hernández
Metge/ssa
Medicina Interna
Malalties Sistèmiques
Dra. Mar
Guilarte Clavero
Metge/ssa
Al·lergologia
Investigadora Principal
Malalties Sistèmiques
Dr. Josep
Pardos
Metge/ssa
Medicina Interna
Malalties Sistèmiques
Dr. Gustavo
Añez Sturchio
Investigador
Malalties Immunomediades i Teràpies Innovadores, Malalties Sistèmiques
Dr. Alfredo
Guillén del Castillo
Dra. Cristina
Solé Marcé
Malalties Sistèmiques
Malalties relacionades