Del laboratoria l'hospital

Medicina Transfusional

Diagnòstic i teràpia molecular a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de Medicina Transfusional se centra en la investigació sobre l’activitat transfusional, l’alteració dels hematies durant el període de conservació i la utilitat de la fotoafèresis extracorpòria.

Informació destacada

Aquest grup treballa en aprofundir en el coneixement de l’epidemiologia i la detecció d’agents infecciosos rellevants per a la seguretat dels productes subministrats pel Banc de Sang i Teixits.

 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats
Descobreix més