Del laboratoria l'hospital

Microbiologia

Microbiologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

La recerca del grup se centra en l’estudi dels aspectes microbians implicats en les malalties infeccioses. Sobretot investiga els mecanismes responsables de la resistència antimicrobiana i de l’epidemiologia de les soques resistents. 

Informació destacada

El grup també s’ocupa dels mecanismes patògens dels microorganismes que provoquen malalties infeccioses, i treballa en l’avaluació i disseny de nous sistemes de diagnòstic molecular per a aquest tipus de patologies. El  grup pertany a la Xarxa Espanyola de Recerca en Patologia Infecciosa i té la categoria de Grup de recerca consolidat a Catalunya.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Juan José
González López
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dra. Anna
Fàbrega Santamaria
Dra. Cristina
Andrés Vergés
Dra. Núria
Crua Asensio
Dra. Laura
Gimferrer Arriaga
 
Descobreix més