Del laboratoria l'hospital

Modelització de teràpies antitumorals en ratolí

Modelització de teràpies antitumorals en ratolins a Vall d'Hebron

El grup treballa actualment a avaluar la inhibició dels mastòcits per al tractament del melanoma i el càncer de mama, i en determinar l'impacte terapèutic dels fàrmacs antiinflamatoris en el melanoma i el càncer de mama.

Informació destacada

Centrats a dissenyar i validar l'impacte terapèutic dels pèptids anti - Myc in vitro i in vivo; comparar i contrastar els possibles inhibidors de Myc en models murins de càncer (càncer de pulmó, glioma, càncer de mama metastàtic , melanoma i mieloma múltiple). I estudiar els efectes de la inhibició de Myc en la resposta immunitària i el microambient tumoral.

Des del punt de vista estratègic, el grup treballa per al disseny i caracterització de nous pèptids penetrants de cèl·lules per al tractament oncològic. Així com la validació preclínica d'una nova generació de pèptids basats en omomyc com a estratègia terapèutica en el melanoma, el mieloma múltiple i el càncer de mama, cervell i pulmó. La determinació de l'efecte terapèutic de la inhibició de Myc en la metàstasi del càncer de mama, i definició de la funció dels efectors inflamatoris de Myc en l’oncogènia i el manteniment tumoral.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents