Del laboratoria l'hospital

Nefrologia

Nefrologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup està estretament lligat a la pràctica clínica al servei de Nefrologia de l’hospital. En aquest sentit, les línies de recerca estan orientades a resoldre els aspectes clínics de la malaltia renal.

Informació destacada

Els projectes de recerca del grup s’engloben en dues àrees principals. D’una banda, la progressió de la insuficiència renal, centrada en la naturalesa de les malalties renals i del trasplantament de ronyó. En aquesta àrea, també s’estudia la recurrència de la malaltia renal després del trasplantament. D’altra banda, el grup s’ocupa de l’ateromatosi en la malaltia renal crònica.

Per la seva naturalesa clínica, l’equip de recerca disposa d’un espai per a la realització d’assaigs clínics i estudis observacionals. A nivell d’acreditacions, el grup pertany a la xarxa d’investigació renal de l’Institut Carlos III (REDinREN).

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
 
Malalties relacionades
Notícies i activitats