Del laboratoria l'hospital

Neurologia Pediàtrica

Neurologia Pediàtrica a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de recerca en Neurologia Pediàtrica se centra principalment en l’estudi de les malalties genètiques del desenvolupament del sistema nerviós, que afecten a pacients en edat pediàtrica. Amb l’èmfasi principal en els trastorns neurològics paroxismals i els trastorns neuromusculars. La majoria de les malalties que estudien són considerades rares.

Informació destacada

A més del treball d’investigació de les bases moleculars de diverses d’aquestes malalties rares, un aspecte comú en els projectes del grup és la recerca per traslladar troballes en els camps de diagnòstic molecular, assessorament genètic i noves teràpies gèniques o farmacològiques. Per arribar a aquests descobriments, centren part de la recerca en les molècules involucrades en els mecanismes patofisiològics de les malalties estudiades, sempre en relació directa amb la consulta i els pacients.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Belén
Pérez Dueñas
Metge/ssa
Neurologia Pediàtrica
Investigadora Principal
Neurociències
Neurologia Pediàtrica
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més